‘Ik vind het letterlijk ontstelen van de toekomst van onze samenleving als we willens en wetens doorgaan op een pad dat nu al, en op korte termijn grote consequenties heeft. Terwijl we alle maatregelen kunnen nemen om het te voorkomen. We leven in een kop-in-het-zand-maatschappij.’ — Maurits Groen, duurzaam ondernemer


 

10.000 jaar van stabiel klimaat heeft stabiele landbouw opgeleverd, en daardoor kon de mens zich op deze planeet ontwikkelen tot het niveau van welvaart en technologie waar we ons op dit moment bevinden:

Richard Alley - The Two-Mile Time Machine

We maken hier plotseling een einde aan door de hoeveelheid broeikasgassen die we sinds de industriële revolutie dankzij onze auto's, vliegtuigen, huisverwarming, vleesconsumptie, landbouw, transport, elektriciteit en industriële activiteiten in de atmosfeer lozen.

Hierdoor leiden we een nieuw tijdperk in: Het tijdperk van de door de mens veranderde klimaat, het zogenaamde 'Antropoceen'. Het grootste effect hiervan op onze maatschappij: Voedseltekorten door temperatuurstijging. Daarnaast: Zeespiegelstijging, het verdwijnen van gletsjers en ijskappen (waar onder de Noordpool), bedreiging van 80% van de ecosystemen, verzuring van de zeeën, waardoor uitsterving van een groot deel van het zeeleven, kortom er ontstaat een onherkenbare planeet, die deels onleefbaar is.

Global Warming Art

De afgelopen 400.000 jaar is de hoeveelheid C02 in de lucht nog nooit zo hoog geweest. Dankzij de mens.
De stijging van CO2 is ook nog nooit zo snel gegaan in de geschiedenis van onze planeet:

Global Warming Art

Deze toename van broeikasgassen wordt veroorzaakt door de mens.


 

Maar hoeveel broeikasgas veroorzaakt een mens?
Een paar voorbeelden
 

Een gemiddelde Nederlander produceert aan broeikasgassen per jaar:

Vleesconsumptie 304 kg
Elektra 718 kg
Gas (verwarming, warm water) 1.300 kg
Auto (13.000 km/jaar) 1.800 kg

 

Met intercontinentale vliegreizen produceert een persoon aan broeikasgassen:

Amerika (New York 9.694 km retour) 1.743 kg (meer dan 1 jaar gasverbruik)
Thailand (Bangkok 20.248 km retour) 3.640 kg (meer dan 1 jaar gas- en auto gebruik)
Japan (Tokio 20.400 km retour) 3.668 kg (meer dan 1 jaar gas- en auto gebruik)
Maleisië (Kualu Lumpur 20.768 km retour) 3.734 kg (bijna 1 jaar gasverbruik plus auto gebruik plus elektraverbruik)
AustraliĆ« (Sydney 35.684 km retour) 6.418 kg (meer dan al het andere energiegebruik bij elkaar)
Nieuw Zeeland (Auckland 36.258 km retour) 6.521 kg (meer dan al het andere energiegebruik bij elkaar)

 

Bovenstaand voorbeeld geeft voornamelijk het directe energieverbuik van de consument weer. Vleesconsumptie is een vorm van indirect energieverbruik. Omdat het een belangrijk aandeel van ons energieverbruik betreft, wordt het in dit voorbeeld meegenomen.


 

En hoeveel broeikasgas produceert een consument dan in het totaal?

 

Voorbeeld 1: Persoon vliegt 1 x per jaar naar New York (retour)
 

Vlees 304 kg CO2+
Elektra 718 kg CO2
Gas 1.300 kg CO2
Auto (13.000 km) 1.800 kg CO2
1x Vliegen 1.733 kg CO2+
Totaal broeikasgassen in 1 jaar 5.855 kg  
Voorbeeld 1

 

Voorbeeld 2: Persoon vliegt 1 x per jaar naar Tokio (retour)

Vlees 304 kg CO2+
Elektra 718 kg CO2
Gas 1.300 kg CO2
Auto (13.000 km) 1.800 kg CO2
1 x Vliegen 3.668 kg CO2+
Totaal broeikasgassen in 1 jaar 7.790 kg  
Voorbeeld 2

 

Voorbeeld 3: Persoon vliegt 1 x per jaar naar Australië (retour)

Vlees 304 kg CO2+
Elektra 718 kg CO2
Gas 1.300 kg CO2
Auto (13.000 km) 1.800 kg CO2
1 x Vliegen 6.418 kg CO2+
Totaal broeikasgassen in 1 jaar 10.540 kg  
Voorbeeld 3

 

CO2+ staat voor CO2 equivalenten, oftewel alle broeikasgassen tezamen. De vleesindustrie stoot veel methaangas uit, een zeer sterk broeikasgas, vliegtuigen stoten naast CO2 nog een vergelijkbare hoeveelheid broeikasgas uit in de vorm van stikstofoxyden. Dit wordt door de vliegindustrie meestal niet vermeld.

 

Hoe kan de consument zijn klimaatschade beperken?
 

  1. Niet vliegen. Bespaart voor intercontinentale vluchten al snel 3000 – 6000 kg per jaar. Op de lange termijn is er nog geen oplossing voor vliegen. Op de korte termijn, voor de komende 30 jaar, valt het te compenseren met bijvoorbeeld veel bomen aanplanten (20 – 100 bomen per passagier per intercontinentale vlucht).
  2. Overschakelen op een groene energie leverancier. Kan resulteren in vrijwel CO2 vrije elektriciteit.
  3. Het huis CO2 neutraal ombouwen, bespaart 2018 kg CO2 per jaar. Een CO2 vrij huis is een huis dat zijn eigen energie opwekt (Zonnepanelen, warmtepomp, warmteterugwinning uit ventilatie en afvalwater, isolatie, zuinige apparaten). Zonnepanelen zijn momenteel goedkoop verkrijgbaar.
  4. Met elke 50 liter benzine die we met een auto verstoken creëren we ruim 100 kg CO2. Een elektrische auto op hernieuwbare energie bespaart voor een gezin al snel 2700 kg broeikasgassen per jaar.
  5. Geen vlees eten bespaart ruim 300 kg broeikasgas per jaar.
  6. Grijze voetafdruk: Buiten ons huishouden zijn we ook verantwoordelijk voor indirecte broeikasgassen bijvoorbeeld met onze bankrekeningen, pensioenfondsen en verzekeraars. Zij investeren nu eenmaal ons (spaar)geld in oliemaatschappijen, soja- en palmolie-industrie en andere industrietakken die verantwoordelijk zijn voor een grote klimaatschade. Het overstappen op een groene bank lost al een deel op.
     

Bronnen ≫


 

In 2050 moeten we gestopt zijn met CO2 uitstoot. Tot dan hebben we de tijd om af te bouwen. Het betekent dat 75% van de huidige olie, kolen en gasvoorraden in de grond moeten blijven zitten.